Kolartorpets KaningĀrd
Kolartorpets Euphoria
**95 p**

När jag gick igenom boet spelades Euphoria på radion och det är framför
allt kroppsteckningen som är euphoriskt bra.

Kolartorpets
Euphoria

Född: 12-05-15
Färg: Svart
Stmbf: 95 p
Uppf: Egen

E: Beethoven
Svart
Stmbf: 95 p
Uppf: Egen
EE: Artur
Svart 95,5 p
EU: Fru Bach
Svart 96,5 p
U: Spader Dam
Svart
Stmbf: 94,5 p
Uppf: Egen
UE: Jackpott
Svart 95,5 p
UU: Bigitta
Svart 94,5 p


Euphorias utställningsresultat:


Utställning
Vikt
Domare
Poäng & ev kommentarer
Örebro
12-11-17
Klass A
2,6 Peter Landberg 5 • 10 • 19 • 9 • 9 • 19 • 19 • 5 = 95
Nyköping
12-12-15
Klass A
2,8 Peter Landberg 5 • 10 • 19 • 9 • 9 • 19 • 19 • 5 = 95


Euphorias avkommor:

Kanin
Mor
Poäng & ev kommentarer
x x x = x

 


Kolartorpets Kaningård • Skebobruk, Uppland • 0175-401 72 • info@kolartorpet.se